SLIMME ELECTRONISCHE TOEGANGSSYSTEMEN

Met een gedreven team van vakspecialisten engineeren wij full service totaaloplossingen op het gebied van elektronische, gecontroleerde toegang. Om dit te bereiken, doorlopen we een uitvoerig proces. We maken een plan, toegespitst op de gebruiker en installeren en testen relevante soft- en hardware. Vervolgens stellen we de gebruiker in staat om zelf het systeem te beheren, met telefonische back-up waar nodig. .IN STAPPEN NAAR GECONTROLEERDE TOEGANG

Binnen organisaties en bedrijven zijn een aantal trends zichtbaar. Eén daarvan is dat zij zich specifiek richten op hun corebusiness, worden non-core bedrijfsprocessen steeds vaker uitbesteed. Daarnaast hebben zij meer veiligheid dan ze zelf kunnen waarborgen en zijn deze bedrijven en organisaties sterker gefocust op klanttevredenheid dan voorheen. Tenslotte wordt verduurzaming van werkprocessen en ‘het nieuwe werken’ steeds populairder.

Door bovengenoemde trends ontstaat een veranderende marktvraag en behoefte van de eindgebruiker. Bedrijven en organisaties wensen te worden ontzorgt door het uitbesteden van regie en verantwoordelijkheid op het gebied van non-core bedrijfsprocessen. Dit zorgt voor gemak en comfort voor de eindgebruiker. Middels digitalisering en controle van processen, hebben organisaties beter zicht op hun total cost of ownership. Dit zorgt ervoor dat zij hun klanten en betere betrouwbaarheid en garantie kunnen bieden.

Doomtech speelt in op bovengenoemde trends en veranderende marktvraag en hanteert hierbij een gefaseerde aanpak door middel van het werkproces, dat uit vijf stappen bestaat. Hierdoor blijft het voor de klant overzichtelijk en beheersbaar.

Wil jij meer informatie of langskomen voor
een vrijblijvend advies?

 
REFERENTIES